Monday, August 30, 2010

只要相信 就會有希望


當烏雲遮住太陽

當夜晚沒有星光

當淚水佈滿臉龐

當笑容全被隱藏

當歌聲不再嘹亮

當熱情成為過往

你是否懷疑自己 還有力量

當玫瑰不再芬芳

當大雨不停的下

當勇氣失去力量

你是否相信希望

有一種眼光
可以穿透烏雲看見陽光

有一種堅持
越在黑夜越要歌唱

有一種力量
在軟弱中更顯堅強

有一種希望
只要相信 就會有希望


No comments:

Post a Comment